horizontal rule

Familie van der Kleijn

horizontal rule

Inhoud:

bulletIntroductie
bulletVolgens de "Nederlandse Familienamen Databank"
bulletStamboom van de familie "Van der Kleijn"

 

Introductie

Voor zover Anton weet is er geen onderzoek gedaan naar de stamboom van de familie Van der Kleijn. Alle gegevens op deze webpagina met betrekking tot de familie zijn uit directe overlevering binnen de directe op dit moment levende familie. Indien de lezer meer informatie heeft waardoor de stamboom completer wordt houdt Anton zich aanbevolen en verzoekt hij de lezer per e-mail contact met hem op te nemen.

terug naar boven

Volgens de "Nederlandse Familienamen Databank"

Kleijn, van der (y)

verklaring:
Genealogisch onderzoek laat zien dat Van der Klijn aan Van der Klei(j)n voorafging. Omstreeks 1800 werd klijn in de naam kennelijk als het bijvoeglijk naamwoord klein beschouwd. Om de naam te verklaren moet gezocht worden naar een toponiem De Klijn. Als de oorsprong van de naam in Friesland, Groningen of Noord-Holland te vinden zou zijn, zou dit toponiem wellicht op klijngrond kunnen duiden. Klijn, klien of klyn, in het oosten ook bekend als kluun of kluin, is de benaming van zekere soorten veen, zowel laagveen als hoogveen, waarvan turf van goede kwaliteit wordt gemaakt (vgl. het WNT). De naam zou kunnen zijn aangenomen door een klijntrekker of baggeraar.
Vooralsnog lijkt de naam Van der Klei(j)n uit de omgeving van Moordrecht te komen en het is te bezien of deze betekenis ook hier van toepassing kan zijn. Er is overigens wel een kleine familie Van der Klijn in Friesland ontstaan, alsmede diverse families Klijnstra.
Er zou tenslotte best rekening kunnen worden gehouden met zelfstandig gebruik van het bijvoeglijk naamwoord klein - we hoeven ons niet blind te staren op 'Van der Klijn' als oudste vorm, het bijvoeglijk naamwoord werd vaak genoeg als 'klijn' geschreven. Bekend is bijvoorbeeld de benaming 'de klein' voor een klein anker op een vissersschip, ook dreg genoemd of een kleinanker (WNT). Dit zou dan weer via de afbeelding op een uithangbord als huisnaam bij de bewoner terechtgekomen kunnen zijn: Van der Klein/Klijn als variant van Van der Anker. Verklaringsmogelijkheden in het perspectief van verzelfstandigd bijvoeglijk naamwoord via een huisnaam zijn echter oneindig.

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
De vroegste vermeldingen in een genealogie betreffen een Van der Klijn die in 1716 te Moordrecht trouwde. De naam Van der Klijn ging na enkele generaties over in Van der Kleijn en veranderde na 1800 bij een aantal vertakkingen in Van der Klein [Informant: Jan van der Klein (J.J.M. van der Klein) te Leiden (jan.vdklein@dgg.minvenw.nl), 18-4-2001].

kenmerken:
adresnaam
oude spelling

specifieke componenten:
van der   /   ij-y

vergelijk:
Klein, van der             Klijn, van der              Kleijn, de (y)

varianten en/of samenstellingen:
Van der Klein, Van der Klijn.

aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

0

Overijssel

4

Gelderland

3

Utrecht

21

Amsterdam

8

Noord-Holland

10

Noord-Holland totaal

18

Den Haag

32

Rotterdam

44

Zuid-Holland

78

Zuid-Holland totaal

154

Zeeland

4

Noord-Brabant

60

Limburg

0

totaal

264

kaartweergave

aantal naamdragers in 2007: 353

van der Kleijn:

351

van der Kleyn:

2

terug naar boven

Stamboom onze familie "Van der Kleijn"

Uit verhalen binnen de directe familie heeft Anton de volgende stamboom samengesteld:

 

noot:

bullet

Willem van der Kleijn was de laatste van de 14 kinderen. Hij herinnerde zich nog een oom Hein die familie moet zijn van zijn vader.

bullet

Verder wist hij nog dat er een neef was in Rotterdam die getrouwd was met een Spaanse vrouw.

bullet

De zuster van Maria Hendrica van Waas moet getrouwd zijn met een Lakerveld.

bullet

Het verhaal in de familie is dat Johannes van der Kleijn kapitein was in het Nederlandse leger dat tegen Napoleon vocht bij Waterloo.

terug naar boven

terug naar genealogie

Laatst bijgewerkt op: zondag 17 mei 2015

 

Menu Generated By: OpenCube NodeFire - www.opencube.com